ติดต่อทางเราเพื่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและรับเอกสาร หรือ นัดพบ ดร.จอย เป็นการส่วนตัว สำรองที่นั่งล่วงหน้า 2-4 อาทิตย์ และมัดจำท่านละ 20,000 บาท และก่อนเดินทาง10 วันโอนส่วนที่เหลือทั้งหมด

สิ่งที่ต้องเตรียมในการทำวีซ่าอินเดีย

1. พาสปอร์ตตัวจริง เหลืออายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง

2. สำเนา พาสปอร์ต 3 ใบ

3. รูปถ่ายขนาด 2×2 นิ้ว 3 รูป (หลังฉากสีขาว) สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทั้งสี่ด้านเท่ากัน

4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ชุด

5 . นัดวันทำวีซ่า

สิ่งที่ต้องเตรียมในการไปเมืองดาร์จีลิ่ง

– ชุดกันหนาว หมวก ถุงเท้า
– ยารักษาโรค ยาสามัญ ประจำบ้าน พื้นฐาน
– ไฟฉาย ร่ม
– รองเท้าทีใส่สบาย สำหรับเดิน
– อาหารแห้ง และ อาหารทีชอบ
– อื่นๆ ตามความจำเป็น ของแต่ละท่าน

Author

Write A Comment