รายละเอียดผู้ดูแล หรือ Guardian สำหรับนักเรียนประจำ

ดร.แววสุดา เล็กจันทร์ (ดร.จอย) จะทำหน้าที่เป็น Guardian คนไทยและทำงานร่วมกับ Local Guardian ชาวอินเดีย อีกท่านในการดูแลบุตรหลานของท่าน ตลอดหลักสูตร ในขณะที่เรียนในเมือง Darjeeling และ เมืองกาลิมปง

รายละเอียดการดูแล ดังต่อไปนี้

1. นำอาหารแห้งและขนมไปส่งให้เพิ่มเติมที่โรงเรียน และนำโทรศัพท์ไปให้โทรหาผู้ปกครอง

2. ดูแลปลอบโยน ถาม ไถ่สารทุกข์สุกดิบ ทั้งเรื่องเรียนและเรื่องส่วนตัวเหมือนคนในครอบครัว

3. คอยถามความคืบหน้า ด้านพัฒนา การเรียนจากครูผู้สอนและรายงานให้ผู้ปกครอบทราบ

4. ประชุมผู้ปกครองแทนท่านผู้ปกครองของเด็กๆทุกคน พร้อมทั้งรายงานให้ผูปกครองทราบ

5. รับออกมาเที่ยว และดูแลทำอาหารไทยให้ทานในวันหยุด

6. จองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ให้ทุกๆปิดเทอม

7. ดูแลบุตรหลานของท่าน ทั้งทางกายและทางใจเหมือนคนในครอบครัว

8. และดูแลในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนำมาให้ลูกหลานท่านที่อินเดีย

9. รับฝากของจากผู้ปกครอง

10. อบรมสั่งสอน บุตรหลานของท่านเหมือนคนในครอบครัว นี่เป็นเพียงตัวอย่าง

ในการดูแลบุตรหลานของท่านเท่านั้น ! เรายินดีที่จะดูแลเป็นอย่างดี

กฎเหล็กข้อสำคัญของทางเรา

ทางเราจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น พร้อมทั้งไม่คืนเงิน!! ถ้าท่านจ่ายเงินให้กับโรงเรียนไปแล้วและไม่ต้องการที่จะเรียน หรือถ้าบุตรหลานของท่านมีพฤติกรรมที่โรงเรียนไม่สามารถที่จะรับเป็นนักเรียนได้ต่อไปอีก (กรณีนี้หมายถึง เด็กที่เกเรมาก ทำกฎระเบียบโรงเรียนอย่างร้ายแรง หรือ ไม่มีความพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และเพื่อนๆในโรงเรียน) แต่ทางเราจะพยามอบรมสั่งสอนให้บุตรหลานของท่านมีความขยัน อดทน และตั้งใจเรียน

Author

Write A Comment