ทำไมถึงเลือกศึกษาต่อที่ประเทศอินเดีย

การส่งบุตรหลานไปเรียนต่างประเทศ ในปัจจุบัน ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ แต่กระแสนิยมของคนไทยที่กำลังอินเทรนด์ ก็คือ ประเทศที่กำลังพัฒนาและกำลังโตเร็ว เช่น “อินเดีย” อินเดียเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ถึงแม้ว่าจะมีความเจริญทางด้านวัตถุน้อยแต่ทางด้านการศึกษานั้นมีการพัฒนาระบบการศึกษาเป็นอันดับ 3 ของโลก เราจะเห็นได้จากอินเดียเปิดประเทศได้เพียง 3 ปี ก็สามารถก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำทางด้าน IT ของภูมิภาคเอเชียได้แล้ว

ความปลอดภัย

สังคมที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม อินเดียเป็นสังคมแบบ Joint Family ทั้งยังเป็นสังคมที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตร เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อและท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย และชาวอินเดียก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ใช้ภาษาอังกฤษ

สาเหตุที่ นักเรียนและนักศึกษาจำนวนมากเลือกที่จะมาศึกษาต่อในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ในประเทศเนื่องจากสถาบันทุกแห่งมีมาตรฐานระดับโลกและควบคุมโดยกระทรวงศึกษา ของประเทศอินเดีย และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการเรียนการสอน ร้อยละ 92 ของประชากรอินเดีย พูดภาษาอังกฤษได้

ข้อดีของการเรียนที่อินเดีย

1. มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าประเทศอื่นๆผู้ปกครองสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก

2. มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงประเทศไทย

3. อาหารการกินคล้ายอาหารไทย

4. มีความเป็นระเบียบ และใช้ชีวิตอย่างเป็นระบบมากขึ้น

5. อินเดียเป็นประเทศที่มีการพัฒนาระบบการศึกษาเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

6. ชาวเมืองดาร์จิลิ่ง นิสัยส่วนใหญ่เป็นคนดี จริงใจ มีน้ำใจ โอบอ้อมอารี

7. สถานที่เรียนภาษา เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ทำให้บรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน

ข้อเสียของการเรียนที่อินเดีย

1. เป็นประเทศที่มีกฎเกณฑ์และระเบียบวินัยที่เคร่งครัด

2. ภาพลักษณ์ของประเทศถูกมองว่าเป็นประเทศที่สกปรก เนื่องจากเป็นประเทศที่ใหญ่และมีประชากรมาก เมืองบางเมืองเป็นเมืองที่ค่อนข้างอันตราย จึงไม่ควรเดินทางไปไหนเพียงลำพัง

3. ดาร์จิลิ่งเป็นเมืองที่มีภูเขามาก การเดินทางจึงต้องใช้ความระมัดระวัง

Author

Write A Comment